Just another weblog
Friday January 22nd 2021

Inwestycja w grunt rolny

Z powodu kryzysu inwestycje, które do niedawna były bardzo opłacalne, przestają przynosić zyski. Są jednak i takie, które nadal mają duży potencjał wzrostu, a wśród nich wymienić należy grunty rolne.

Od momentu wejścia Polski do Unii ich ceny wzrosły czterokrotnie, a przez kolejne lata nadal będą rosły. Spowodowane jest to tym, że porównaniu z innymi krajami członkowskimi nadal mamy niskie ceny ziemi rolnej. Nie bez znaczenia jest fakt, że od maja 2016 roku cudzoziemcy ze Szwajcarii i Unii będą mogli nabywać ziemię rolną w Polsce bez ograniczeń. Zachęcające są również unijne dopłaty i możliwość odrolnienia oraz przekształcenia na działkę budowlaną, a to z kolei może wywindować cenę w górę nawet o 200-300%!

Stabilne zyski z funduszu obligacyjnego

Jedną z alternatyw dla bardzo nisko oprocentowanych lokat są fundusze obligacyjne, czyli fundusze papierów dłuższych. Są one dobre dla tych, którzy nie lubią dużego ryzyka.

Za zeszły rok przynosiły średnio zysku 6-8%, a część przekroczyła nawet 10%. Coraz więcej osób skłania się ku funduszom, zwłaszcza tym bezpiecznym, czyli pieniężnym i obligacyjnym. Rosnącego zainteresowania tymi rozwiązaniami dopatrywać się należy w coraz niższym oprocentowaniu lokat oraz zamiarze bardziej opłacalnego ulokowania środków.

Wybór funduszy obligacyjnych jest dosyć różny, a każdy z nich różni się w zakresie składu portfela, potencjalnymi zyskami oraz poziomem ryzyka. Wiążą się one z inwestycjami w dłużne papiery emitowane przez:

  • Skarb Państwa – są bezpieczne, ale dają zarobić najmniej ze wszystkich, w zależności od okresu jest to 2,60% – 3,60%;
  • Przedsiębiorstwa – pozwalają na dużo większy zarobek, ale i są bardzo ryzykowne.
  • Samorządy terytorialne – zarówno pod względem ryzyka, jak i zarobków znajdują się pomiędzy dwoma poprzednimi i są najmniej popularne.

Każdorazowo należy pytać o to, co znajduje się w portfelu, czyli w co inwestuje fundusz. Może to być np. 20% obligacji korporacyjnych i 80% obligacji skarbowych. W nawiązaniu do powyższych, im więcej obligacji korporacyjnych, tym bardziej ryzykowny portfel, ale jednocześnie może przynieść większe zyski. Natomiast im więcej obligacji skarbowych, tym fundusz jest stabilniejszy, ale mniej zarabia. W każdej chwili można zabrać część ulokowanych pieniędzy poprzez sprzedaż udziałów. Wpłacając do funduszu środki, wykupuje się jednostki uczestnictwa.

Niezależność finansowa – etapy

Aby osiągnąć pełną niezależność finansową, trzeba przejść kilka etapów.

Etap 1 to zerwanie z życiem, które polega na „ciągnięciu od wypłaty do wypłaty”. Przeszło połowa Polaków żyje w ten właśnie sposób, przez co nie posiada żadnych oszczędności.

Etap 2 to uwolnienie się od zobowiązań i długów. Dodatkowo posiada się środki na tzw. czarną godzinę i w razie potrzeby nie ma konieczności zaciągania kredytu.

Etap 3 to brak zależności od pracy na etacie. Sama w sobie nie ma wpływu, ale w razie jej braku posiada się dodatkowe źródło dochodów, pozwalające na utrzymanie poziomu życia np. e-biznes.

Etap 4 to całkowita wolność od pracy, czyli przychód pasywny, np. poprzez odsetki, czy dywidendy.

Przyszły inwestorze miło mi powitać Cię na moim nowym blogu!

Czy chcesz się dowiedzieć, czym jest inwestowanie, i w co najlepiej zainwestować, by zysk był jak największy? Jeżeli Twoja odpowiedź jest twierdząca, cieszę się, że jesteś na moim blogu i myślisz o swojej przyszłości.

Na tej stronie będę analizować różne formy inwestowania, potencjalne ryzyko, korzyści z nich płynące i straty, jakie mogą przynieść. Rodzaj inwestycji może być zależny od zasobności portfela, zainteresowań i temperamentu inwestora. Ponadto inwestycje można podzielić na krótko – , średnio- i długoterminowe, a przez ich rozległość w czasie, nie raz traktuje się je jako odrębne działania.

Przez wzgląd na powyższe kwestie, poruszana przeze mnie tematyka będzie dosyć rozległa, by każdy znalazł coś, co mu odpowiada. Jednak część publikowanych informacji i wskazówek będzie kierowana do wszystkich czytelników.

Odwiedzaj moją stronę regularnie, a przekonasz się, że i Ty możesz zostać prawdziwym inwestorem, którego pieniądze będą na siebie zarabiać! Inwestowanie nie jest trudne, jeśli się posiada choć elementarną wiedzę na jego temat.

Latest Topics

Inwestycja w kamienie – inwestycja na lata?

Inwestycja w kamienie – inwestycja na lata?

Inwestowanie w kamienie szlachetne staje się coraz popularniejsze, mimo że niekiedy wzbudza kontrowersje i to nie [Read More]

Inwestowanie w kamienie szlachetne

Inwestowanie w kamienie szlachetne

Nie wiem czy oglądałeś film „Krwawy diament”? Pokazana jest tam walka nie tylko z reżimem kraju ale i o [Read More]

Jak nie dać się oszukać?

Inwestowanie pieniędzy wiąże się niejednokrotnie z dużym ryzykiem, nie tylko z uwagi na to, że operacje finansowe [Read More]

Czy osobiste konto bankowe może być inwestycją?

Czy osobiste konto bankowe może być inwestycją?

Z pewnością teraz myślicie – przecież konta oszczędnościowe zostały stworzone po to, aby można było na [Read More]

O mnie

Pragnę wszystkich jeszcze raz gorąco powitać na blogu w pełni poświęconym pieniądzom i ich inwestycjom. Na [Read More]

Popular Topics

Kategorie